Versie 1.1 - 2023

Algemene voorwaarden

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Veilige omgang met uw privacy heeft voor ons de hoogste prioriteit. Op de onderstaande pagina’s vindt u onze algemene privacyverklaring en een privacy statement m.b.t. onze website.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Faber Huidkliniek kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Faber Huidkliniek, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt. De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • BSN nummer (alleen bij een machtigingsaanvraag)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Medische gegevens

 

Waarom heeft Faber Huidkliniek deze gegevens nodig?
Faber Huidkliniek verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende redenen:

 

 • Om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.
 • en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen.
 • Voor het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening.
 • Voor het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 

Faber Huidkliniek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Faber Huidkliniek bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

 

Worden mijn gegevens met derden gedeeld?
Faber Huidkliniek verstrekt uw persoons- en medische gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bovendien is dit altijd in overleg.

 

Welke gegevens worden van mijn website bezoek opgeslagen?
Op de website van Faber Huidkliniek worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van uw bezoek en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Faber Huidkliniek gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

 

Google Analytics
Faber Huidkliniek maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Faber Huidkliniek bij Google zijn. De op die manier verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Faber Huidkliniek te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.  Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Faber Huidkliniek heeft hier geen invloed op. Faber Huidkliniek heeft Google geen toestemming gegeven om via Faber Huidkliniek verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Elektronisch patiëntendossier
Faber Huidkliniek werkt in een beveiligde server met het online agenda en patiëntendossier van Salonized. In dit programma worden uw persoons- en medische gegevens opgeslagen en bijgewerkt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@faberhuidkliniek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Faber Huidkliniek zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, reageren op uw verzoek.

 

Beveiliging
Faber Huidkliniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Faber Huidkliniek verzamelde persoonsgegevens, neem dan zo snel mogelijk contact met Faber Huidkliniek via info@faberhuidkliniek.nl