Versie 1.1 - 2023

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website van Faber Huidkliniek en behandelingen bij Faber Huidkliniek te Rosmalen. Door de website van Faber Huidkliniek te gebruiken, stem je in met deze disclaimer.

Behandelresultaten
Het resultaat van behandelingen zijn van diverse factoren afhankelijk en is per persoon verschillend. De behandelresultaten die op de website worden beschreven, zijn een weergave van de gemiddelde behandelresultaten. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij kunnen geen garantie geven op behandelresultaten.

Aansprakelijkheid
Faber Huidkliniek spant zich in om de inhoud op de website zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht kan het voorkomen dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Faber Huidkliniek. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Op basis van dergelijke fouten kan geen overeenkomst worden geclaimd met Faber Huidkliniek.

Herzien van informatie
Faber Huidkliniek behoudt zich het recht voor de inhoud van de website en de tekst van deze verklaring op elk gewenst moment te wijzigen. Met het gebruik van de website van Faber Huidkliniek verklaart de gebruiker uitdrukkelijk dat dit op eigen risico gebeurt. Alle verantwoordelijkheid die verband houdt met het gebruik van deze pagina’s ligt bij de gebruiker.

Contactgegevens kliniek:
Faber Huidkliniek
Hintham 117A
5246AE Rosmalen
06 57 77 57 29
info@faberhuidkliniek.nl

KvK-nummer: 88514072
AGB-praktijk: 90091846
AGB-zorgverlener: 90104133
KP-nummer: 39102880588
NVH-nummer: 505593

Auteursrechten
Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten, foto’s en figuren, merken en andere werken die beschermd zijn door rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten of merkrechten. Deze eigendomsrechten berusten bij Faber Huidkliniek of één van haar licentiegevers. Ieder ander gebruik dan voor zover uitdrukkelijk toegelaten op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving is niet toegestaan. Faber Huidkliniek behoudt al haar rechten voor.